Kira tartışmasında arabulucu zorunlu

AYŞEGÜL KAHVECİOĞLU Ankara – Adalet Bakanlığı, uzun zamandır hazırlıkları süren 7. Yargı Paketi çalışmalarını, 2023 seçimlerine giderken kapsamını genişleterek tamamladı. Düzenlemeye göre, kanser gibi ağır hastalığa yakalanan çocukların hükümlü olarak cezaevinde bulunan annelerinin cezalarının infazı ertelenebilecek. Kira ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklar, ortaklığın giderilmesine ilişkin uyuşmazlıklar, kat mülkiyetinden kaynaklanan uyuşmazlıklar ve komşu hakkıyla ilgili uyuşmazlıklar dava şartı olarak arabuluculuk kapsamına alınacak.

1 yıl ertelenecek

Adalet Bakanlığı’nın hazırlıklarını tamamladığı 7. Yargı Paketi, üzerine yapılan bazı eklemelerle birlikte teklif haline getirilmesi için Meclis AK Parti Grubu’na gönderildi. Milletvekillerinin imzasına açılan teklifte yer alan önemli düzenlemeler özetle şöyle:

– İnfazına başlanmış olsa bile, toplam 10 yıl veya daha az süreli hapis cezasına mahkum olan veya adli para cezası infaz sürecinde hapis cezasına çevrilen kadın hükümlünün, engelliliği nedeniyle bakıma muhtaç olan veya kanser gibi ağır bir hastalığa maruz kalan 18 yaşını doldurmamış çocuğunun bulunması halinde cezasının infazı, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir yıla kadar ertelenebilecek. Erteleme süresi her defasında 6 ayı geçmemek üzere en çok dört kez yani iki seneye kadar uzatılabilecek. Erteleme süresinde zamanaşımı işlemeyecek.

– Kira ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklar, ortaklığın giderilmesine ilişkin uyuşmazlıklar, kat mülkiyetinden kaynaklanan uyuşmazlıklar ve komşu hakkıyla ilgili uyuşmazlıklar, dava şartı olarak arabuluculuk kapsamına alınacak. Ticari davalar ve iş sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklar; itirazın iptali, menfi tespit ve istirdat davaları zorunlu arabuluculuk kapsamında düzenlenecek.

– Arabulucular, uyuşmazlığın asıl tarafını, arabuluculuk süreci ile arabuluculuk faaliyeti sonunda düzenlenen son tutanak hakkında bilgilendirmekle yükümlü olacak.

– TCK’da sayılan ve “Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti”nde verilecek cezayı yarı oranında artıran uyuşturucu maddeler arasına sentetik katinon ve türevleri, sentetik opioid ve türevleri ile amfetamin ve türevleri de dahil edilecek. Bu maddelerin imal ve ticareti suçunun ceza alt sınırı 10 yıldan 15 yıl hapse çıkarılacak.

– Uyuşturucu madde kullanmak suçundan hükümlü olanlar ile başka bir suçtan hükümlü olup uyuşturucu madde bağımlısı olduğu tespit edilen hükümlülerin cezaevlerinde tedavi ve rehabilitasyon programlarına katılması zorunlu hale getirilecek. Tedavi ve rehabilitasyon programlarının uygulanacağı müstakil cezaevleri açılabilecek veya mevcut cezaevlerinin bir bölümü bu amaç için tahsis edilebilecek.

– Makul sürede yargılanma hakkı ile mahkeme kararlarının icrası hakkının ihlâli iddiasıyla Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) yapılmış ve derdest olan bireysel başvurular, ilgilinin müracaatı üzerine Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Tazminat Komisyonu’na devredilecek.

Göçmen kaçakçılığı cezası 5 yıla çıkıyor

– Göçmen kaçakçılığı suçunun cezasının alt sınırı 3 yıldan 5 yıla çıkarılacak.

– “Yurt dışına çıkamamak” şeklinde adli kontrol kararı verilen yabancılar hakkında, ilgili valiliğe, Cumhuriyet Başsavcılığı üzerinden bu kararın kaldırılmasını talep etme yetkisi verilecek ve idarenin yurt içinde kalmasını tehlikeli gördüğü yabancıların sınır dışı edilmesini sağlamak için hâkim kararı alınabilecek.

Ortak kullanılan eşyalara haciz yok

– Konutlarda yapılacak hacizlerde icra müdürünün verdiği haciz kararı ancak “hâkim onayından geçtikten sonra” yerine getirilebilecek. Aile bireylerine ait kişisel eşyalar ile ailenin ortak kullanımına hizmet eden tüm ev eşyaları, haczi caiz olmayan mallar arasına alınacak. İcra takibine konu alacağa yetecek miktarı aşacak şekilde haciz yapılması yasaklanacak.

Baro ilk 5 yıl aidat almayacak

– Avukatların, büro kurma giderlerini karşılamak için uygun kredi ve finansmana erişmesi sağlanacak. Avukatlık mesleğinin ilk beş yılında baro aidatı alınmayacak.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*